قطع جنگل‌ها در افغانستان ممنوع اعلام شد

قطع جنگل‌ها در افغانستان ممنوع اعلام شد

قطع جنگل‌ها در افغانستان ممنوع اعلام شد؛ دواخانه مینه‌پال، معاون سخنگوی رییس جمهوری غنی با بیان این مطلب گفته است که این موضوع در جلسه امروز کابینه مورد تایید قرار گرفته است. آقای مینه‌پال افزوده است: " در جلسه امروز...