جنگ، روند آموزشی را در پسابند مختل کرده است

جنگ، روند آموزشی را در پسابند مختل کرده است

جنگ در ولسوالی پسابند ولایت غور آموزش و پرورش را در این ولسوالی با خطر مواجه ساخته است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد گفت: "شرایط نابسامان امنیتی روزگار سختی را برای مردم ولسوالی پسابند رقم زده است و این...