جنس دوم به نمایش گذاشته شد

جنس دوم به نمایش گذاشته شد

یک نقاش افغانستانی، تابلوهای نقاشی خود را که موضوع آن‌ها زنان می‌باشد با نام (جنس دوم) در صوفیا پایتخت کشور بلغارستان به نمایش گذاشت. مراد شریفی، پناهجوی افغانستانی در بلغارستان از جمله نقاشانی است که خشونت و تبعیض...