جنرال دوستم به افغانستان نمی‌آید

جنرال دوستم به افغانستان نمی‌آید

جنرال دوستم به افغانستان نمی‌آید   گزارش‌ها می‌رساند که جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور به‌تازگی‌ها به افغانستان نمی‌آید. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر معاون اول رییس جمهوری منتشر شده، آمده است که...