رییس‎‌جمهور غنی با فرماندۀ ناتو در افغانستان دیدار کرد

رییس‎‌جمهور غنی با فرماندۀ ناتو در افغانستان دیدار کرد

رییس‌جمهور غنی با جنرال نیکلسون، فرماندۀ نیروهای حمایت قاطع، بامداد امروز در ارگ ریاست جمهوری دیدار و گفتگو کرده است. در خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری آمده است: " در این دیدار روی همکاری ماموریت حمایت قاطع با نیروهای امنیتی و...