جنرال مالک: “پاکستان در لبۀ سقوط قرار دارد”

جنرال مالک: “پاکستان در لبۀ سقوط قرار دارد”

جنرال آصف یاسین مالک، وزیر دفاع سابق پاکستان گفته که به خاطر سیاست و اشتباهات مقام‌های دولتی این کشور، پاکستان به انزوا خواهد رفت. او درعین‌حال، ایجاد بندر تجارتی "چابهار " میان افغانستان، هند و ایران را یک تهدید جدی...