جنرال فروغ از حوزه‌های امنیتی هرات بازدید کرد

جنرال فروغ از حوزه‌های امنیتی هرات بازدید کرد

جنرال حسن شاه فروغ سرپرست فرماندهی پولیس هرات در روزهای نخستین و کوتاه کاری خود در سمت جدید، از حوزه‌های امنیتی پولیس درشهر هرات بازدید نمود. وی در این بازدید بعد از تقدیر از تلاش مأموران فرماندهی پولیس هرات به نیروهای...