جنرال غوری: “قهرِما، بدتر از مشت ماست”

جنرال غوری: “قهرِما، بدتر از مشت ماست”

جنرال محی الدین غوری، فرمانده قول اردوی ۲۰۷ظفر پیش ازظهر امروز در یک سفر رسمی وارد ولایت غور گردید. جنرال غوری به هدف بررسی وضعیت امنیتی غور به این ولایت سفر کرده است. وی دردیداربا برخی از بزرگان این ولایت از مخالفان...