برکناری دو جنرال و هفت منسوب بلند رتبه دولت توسط رئیس جمهور

برکناری دو جنرال و هفت منسوب بلند رتبه دولت توسط رئیس جمهور

ارگ ریاست جمهوری افغانستان طی اعلامیه‌ی گفت که رئیس جمهورغنی این افراد را بخاطر غفلت در کارشان از وظیفه سبک دوش کرد.   گفته می‌‎شود که این افراد در اجرای وظیفه هنگام حمله بر فرقه ۱۱۱ کابل از وظیفه‌های شان سبک‌دوش...