جنرال باجوا، قدرتمندترین مرد پاکستان با دو وظیفه خطیر روبرو است

جنرال باجوا، قدرتمندترین مرد پاکستان با دو وظیفه خطیر روبرو است

سیاستمداران و مردم پاکستان با علاقه فراوان و حدی نگرانی منتظر تعیین فرمانده جدید نیروهای مسلح پاکستان بودند که غروب شنبه ۲۷ نوامبر، توسط نواز شریف نخست وزیر این کشور منصوب شد. نیروهای مسلح، قدرتمندترین نهاد در پاکستان...