جنبش مردان حامی زنان در هرات اعلام موجودیت کرد

جنبش مردان حامی زنان در هرات اعلام موجودیت کرد

جنبش مردان حامی زنان در ولایت هرات رسماً موجودیت خود را اعلام کرد. این جنبش به هدف حمایت از حقوق زنان و کاهش خشونت علیه زنان بنیان گذاری شده است. هر کدام از اعضای این جنبش همراه با زنان خود در این محفل شرکت کرده‌ بودند تا...