جنبش روشنایی از احتمال شکست مذاکرات ابتدایی با حکومت خبر داد

جنبش روشنایی از احتمال شکست مذاکرات ابتدایی با حکومت خبر داد

شورای عالی مردمی جنبش روشنایی گفته است که احتمال دارد مذاکرات ابتدایی که با میانجیگیری کمیسیون حقوق بشر و نمایندگی سازمان ملل در کابل با حکومت وحدت ملی شروع شد، بدون نتیجه به پایان برسد. این شورا با انتشار اعلامیه ای...