متهم شدن نظامیان میانمار به جنایت علیه بشریت

متهم شدن نظامیان میانمار به جنایت علیه بشریت

سازمان عفو بین‌الملل نظامیان میانمار را به 'جنایت علیه بشریت' متهم کرد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که اتهامات وارد شده به نیروهای نظامی میانمار در خصوص خشونتهای اعمال شده از سوی این نیروها علیه مسلمانان روهینجا...