وزیر دفاع امریکا به افغانستان رسید

وزیر دفاع امریکا به افغانستان رسید

جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا مشهور به "سگ دیوانه" به کابل آمده است. آقای ماتیس، در سفری از پیش تعیین نشده امروز (دوشنبه) به افغانستان سفر کرده است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که به تازگی وزیر دفاع ملی و رییس ستاد ارتش، از...