شورای خبرنگاران حامد کرزی را لقب قهرمان آزادی بیان داد

شورای خبرنگاران حامد کرزی را لقب قهرمان آزادی بیان داد

شورای خبرنگاران افغانستان حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور را لقب "قهرمان آزادی بیان" داده و گفته است که رسانه ها در حکومت زیر رهبری وی پیشرفت های بی پیشینه داشت. از قول آقای کرزی در خبرنامه ای که از دفتر وی انتشار یافته...