جمع آوری پول صرفیه برق از سوی طالبان در برخی از ولسوالی‌های هرات

جمع آوری پول صرفیه برق از سوی طالبان در برخی از ولسوالی‌های هرات

مسئولان در اداره هرات – برشنا، از جمع آوری پول صرفیه برق از سوی طالبان در شماری از ولسوالی‌های ولایت هرات ابراز نگرانی می‌کنند.   «طاهر عارف» رئیس این اداره گفته که طالبان در شماری از مناطق ولسوالی‌های گلران و کشک...