جمع آوری کمک برای کودکان افغان، فرد بریتانیایی را زندانی کرد

جمع آوری کمک برای کودکان افغان، فرد بریتانیایی را زندانی کرد

اسکات ریچارد بریتانیایی به دلیل استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک به منظور جمع آوری پول برای یک نهاد خیریه، توسط پولیس امارات متحده بازداشت شد. آقای ریچارد برای خرید اقلامی مثل لباس‌گرم , جوراب و کیسه‌ خواب برای کودکان...