جمع‌آوری چندین عنوان کتاب از نمایشگاه کتاب تهران

جمع‌آوری چندین عنوان کتاب از نمایشگاه کتاب تهران

همایون امیرزاده، رییس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران در نمایشگاه کتاب در تهران، از جمع‌آوری دست‌کم هشت عنوان کتاب در دو روز نخست برگزاری نمایشگاه خبر داده است. همچنین غرفه انتشارات حیان (با مدیریت مهدی خزعلی) نیز در...