جمعیت‌اسلامی با روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی مخالفت کرد

جمعیت‌اسلامی با روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی مخالفت کرد

حزب جمعیت اسلامی افغانستان واکنش تندی را نسبت به روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در کشور نشان داد.   مسئولان در حزب جمعیت اسلامی با نشر خبرنامه‌ای گفت که با توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی از سوی ارگ مخالف است و...