جمعیت جاپان ۳۰ درصد کم می‌شود

جمعیت جاپان ۳۰ درصد کم می‌شود

به اساس یافته‌های یک مرکز مطالعات جمعیت‌شناسی جاپان، جمعیت این کشور تا سال ۲۰۶۵، ۳۰ درصد کاهش می‌یابد و این در حالی است که جمعیت کنونی جاپان، ۸۸ میلیون نفر گزارش می‌شود. این موسسه ضمن نگرانی از کاهش جمیعت در جاپان گفته...