جلوگیری پولیس هرات از انفجار یک ماین دست ساز

جلوگیری پولیس هرات از انفجار یک ماین دست ساز

نیروهای پولیس هرات از یک حمله انفجاری با یک ماین دست ساز جلوگیری کردند. به گفته مقام های پولیس هرات در منطقه مناره های این ولایت دو فرد موتور سایکل سوار را که قصد داشتند با یک ماین دست ساز حمله ای را در داخل شهر انجام دهند...