جلوگیری از حمله‌های مرگبار در جشن میله گل سرخ

جلوگیری از حمله‌های مرگبار در جشن میله گل سرخ

مسئولان در ریاست عمومی امنیت ملی کشور از جلوگیری یک حمله تروریستی به مراسم جشن نوروز در شهر مزار شریف خبر می‌دهند. ریاست عمومی امنیت ملی کشور با نشر خبرنامه‌ی گفت که تروریستان قصد حمله به مراسم جشن نوروز در شهر مزار...