جلوگیری از ازدواج زیر سن؛ موضوع کنفرانس علمای حوزه غرب

جلوگیری از ازدواج زیر سن؛ موضوع کنفرانس علمای حوزه غرب

کنفرانس دو روزه با عنوان جلوگیری از ازداواج های زیر سن امروز در هرات برگزار شد. این کنفرانس از سوی ریاست کار و امور اجتماعی و با حمایت مالی یونیسف در هتل استقلال هرات برگزار شده است. به گفته مسئولان برگزاری، در این...