جلسۀ فرماندهی کل قوای مسلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور، در ارگ دایر شد

جلسۀ فرماندهی کل قوای مسلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور، در ارگ دایر شد

جلسۀ فرماندهی کل قوای مسلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور، در ارگ دایر شد   به نقل از دفتر ریاست جمهوری،در این جلسه، وضعیت عمومی امنیتی کشور و سقوط اخیر ولسوالی های تیوره ولایت غور ،کوهستانات ولایت فاریاب و...