جلسه نظامی به منظور بررسی وضعیت امنیتی بزرگ‌راه ۵۱۷  فراه برگزار شد

جلسه نظامی به منظور بررسی وضعیت امنیتی بزرگ‌راه ۵۱۷  فراه برگزار شد

جلسه نظامی به منظور بررسی وضعیت امنیتی بزرگ‌راه ۵۱۷  فراه برگزار شد   جلسه نظامی ولایت فراه به منظور تامین امنیت، در ولسوالی‌های ناامن این ولایت امروز برگزار شد. ناصر مهری، سخنگوی والی فراه با بیان این مطلب می‌گوید...