جلسه گزارش دهی مقام های پولیس هرات برگزار شد

جلسه گزارش دهی مقام های پولیس هرات برگزار شد

جلسه گزارش دهی مقام های پولیس هرات با حضور محمد ایوب انصاری فرمانده پولیس این ولایت، حسن شاه فروغ فرمانده زون ۶۰۶ انصار و شمار دیگری از فرماندهان قطعات پولیس هرات در سالن کنفرانس های این فرماندهی برگزار شد. در آغاز این...