جلسه کمیته ولایتی سوادآموزی در نیمروز برگزار شد

جلسه کمیته ولایتی سوادآموزی در نیمروز برگزار شد

والی نیمروز همراه با اعضای کمیته دفتر مقام ولایت روز سه شنبه ۱۱ ثور در جلسه کمیته ولایتی سواد آموزی اشتراک کردند.   «محمد سمیع» والی نیمروز در این جلسه گفت که داشتن سواد یکی از نیازهای مردم است از این‌رو باید در راستای...