برگزاری جلسه کمیته اضطراری در ولایت نیمروز

برگزاری جلسه کمیته اضطراری در ولایت نیمروز

مسئولان در ولایت نیمروز از برگزاری جلسه کمیته اضطراری تحت ریاست اینجینر محمد سمیع والی این ولایت و برخی از مقام‌های ارشد حکومتی در این ولایت خبر می‌دهند.   اینجینر محمد سمیع والی نیمروز در این جلسه گفت که کشور هند ۲...