جلسه استماع عامه و تحقیق ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور برگزار شد

جلسه استماع عامه و تحقیق ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور برگزار شد

جلسه استماع عامه و تحقیق ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر با حضور والی غور برگزار گردید. در این جلسه غلام ناصر خاضع والی غور گفت که افغانستان چهل سال است در آتش جنگ می‌سوزد و نقض حقوق بشر در برابر مردم افغانستان به حد کافی صورت...