برگزاری جلسه حسابدهی اداره شهرداری نیمروز

برگزاری جلسه حسابدهی اداره شهرداری نیمروز

جلسه حسابدهی شهرداری ولایت نیمروز با حضور محمد سیمع والی نیمروز، برخی کارمندان دولتی، فعالان مدنی و شماری از ساکنان نیمروز برگزار گردید.   محمد سمیع والی نیمروز گفت که تمامی ادارات باید در بخش‌‎های کاری خود طبق...