جلسه آگهی دهی در مورد نقش جوانان در پروسه صلح در هرات برگزار شد

جلسه آگهی دهی در مورد نقش جوانان در پروسه صلح در هرات برگزار شد

جلسه آگهی دهی در مورد نقش زنان و جوانان در پروسه صلح از سوی شبکه حمایت از زنان افغان در ولایت هرات برگزار گردید.   مسئولان برگزار کننده این جلسه می گویند که آنان هر چهار ماه یک مرتبه این جلسه را برگزار میکنند. حسینه...