جلسه تعیین سرنوشت رییس اقلیم کردستان به تعویق افتاد

جلسه تعیین سرنوشت رییس اقلیم کردستان به تعویق افتاد

مجلس اقلیم کردستان عراق، قرار بود امروزجلسه ای فوق العاده را برای بررسی سرنوشت رییس اقلیم، تحولات اخیر و موضوعات سیاسی مربوط به آن برگزار کند که این جلسه بنا به دلایلی نامعلوم به روز شنبه هفته بعد به تعویق...