کار جغل اندازی ۴/۲ کیلومتر جاده در نیمروز آغاز شد

کار جغل اندازی ۴/۲ کیلومتر جاده در نیمروز آغاز شد

کار جغل اندازی ۴/۲ کیلو متر جاده روز گذشته در جنوب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز آغاز گردید. انجینیر محمد سمیع والی نیمروز توسعه و انکشاف را در بخش‌های مختلف ولایت نیمروز ضروری دانسته و بر انکشاف و ساخت‌و ساز بیشتر در این...