خرسندی ساکنان غور از ادامه یافتن کار جغل‌اندازی خیابان فیروزکوه – دولینه

خرسندی ساکنان غور از ادامه یافتن کار جغل‌اندازی خیابان فیروزکوه – دولینه

برخی از ساکنان و بزرگان قومی ولسوالی "دولینه" ولایت غور، از ادامه یافتن کار جغل‌اندازی خیابان "فیروز کوه – دولینه" استقبال کرده‌اند. این ساکنان از ادارۀ محلی این ولایت می‌خواهند که در راستای راه‌اندازی پروژه‌های...