جشن فراغت عمومی دانشگاه هرات به تعویق افتاد

جشن فراغت عمومی دانشگاه هرات به تعویق افتاد

مسئولان در دانشگاه هرات می‌گویند که قرار بود همزمان با افتتاح پروژه تاپی، جشن عمومی فارغان این دانشگاه نیز برگزار شود اما به دلیل کمبود وقت و مشکلات امنیتی این جشن به تعویق افتاده است.   عبدالله فایز رئیس دانشگاه...