جشن سه‌هزارساله شدن یک شهر در تاجیکستان

جشن سه‌هزارساله شدن یک شهر در تاجیکستان

شهر تاریخی حصار در تاجیکستان سه‌هزارساله می‌شود و تاجیکستان خود را آماده برگزاری جشن سالگرد برپایی این شهر باستانی می‌کند. دو پژوهشگر تاریخ تاجیکستان، "عسگر علی رجب اف" عضو آکادمی علوم تاجیکستان و "سید احمد کلان دارف"...