دختر افغان جایزۀ بهترین بازیگر را از جشنوارۀ بین‌المللی مراکش به دست آورد

دختر افغان جایزۀ بهترین بازیگر را از جشنوارۀ بین‌المللی مراکش به دست آورد

یک دختر افغان در جشنواره بین‌المللی مراکش جایزۀ بهترین بازی‌‎گر نقش زن را به دست آورد. این جایزه در شانزدهمین دور جشن‌جوارۀ بین‌المللی فیلم مراکش به فرشته حسینی، هنرپیشۀ جوان افغان اهدا گردید. فرشته حسینی که ۱۹ سال...