برگزاری جشنواره سالانه فوتبال در میدان سبز کابل

برگزاری جشنواره سالانه فوتبال در میدان سبز کابل

مسئولان در فدراسیون ملی فوتبال افغانستان می‌گویند که جشنواره سالانه فوتبال پایه، با حضور نزدیک به ۲۰۰ نفر از فوتبالیست‌ها در میدان سبز کابل برگزار شد. سید علی (کاظمی) مسول  این فدراسیون گفت مسولیت برگزاری این جشنواره...