جسد یک مرد به بیمارستان هرات انتقال یافت

جسد یک مرد به بیمارستان هرات انتقال یافت

مسئولان بیمارستان مرکزی هرات می گویند شب گذشته جسد یک فرد جوان را که به ضرب گلوله به قتل رسیده بود به این مرکز درمانی منتقل کرده است. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات در این زمینه به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت شب...