انتقال یک جسد مجهول الهویه به بیمارستان مرکزی هرات

انتقال یک جسد مجهول الهویه به بیمارستان مرکزی هرات

مسئولان در بیمارستان مرکزی ولایت هرات از انتقال یک جسد مجهول الهویه به این بیمارستان خبر می‌دهند.   محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید که این جسد شب گذشته به بیمارستان مرکزی...