“جز انتحار، حتی به پدر و مادر خود هم فکر نمی‌کردم”

“جز انتحار، حتی به پدر و مادر خود هم فکر نمی‌کردم”

مأموران امنیت ملی طی یک عملیات خاص، یک فرد انتحاری را از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بازداشت کرده‌اند. این فرد انتحاری اعتراف کرده که طالبان به افراد انتحاری یک نوع دارو می‌دادند و پس از خوردن آن‌همه‌چیز حتا پدر و مادر...