جزای آدم‌ربایی مرگ است

جزای آدم‌ربایی مرگ است

دیوان امنیت داخلی و خارجی محکمۀ استیناف شهری جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار، حکم اعدام دو آدم‌ربا را صادر کرد. در خبرنامه‌ای که دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار امروز منتشر کرده آمده است که این افراد بر اساس مادۀ ۶ قانون...