۹۱ تن به ظن جرم‌های مختلف در هرات بازداشت شدند

۹۱ تن به ظن جرم‌های مختلف در هرات بازداشت شدند

«امین الله امین» آمر امنیت ملی هرات در یک نشست خبری ضمن اشاره به تلاش‌های پلیس در امر تأمین امنیت، مبارزه با جرایم و بازداشت مجرمین به دستاوردهای یک ماهه ی اخیر پلیس نیز اشاره کرد.   وی در این نشست خبری اظهار کرد که طی...