جرقه برق جوانی را از پرتگاه مرگ انداخت

جرقه برق جوانی را از پرتگاه مرگ انداخت

مسئولان بیمارستان مرکزی هرات گفته‌اند به اثر برق گرفتگی یک نفر کشته و یک تن دیگر زخمی شده‌است. محمد رفیق شیرزی، مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات گفت: "امروز، یک جوان حدود ۲۵ ساله که از اثر برق گرفتگی جان داده بود به همراه...