جرایم رسانه‌ها به حکم ریاست جمهوری افغانستان بخشیده شد

جرایم رسانه‌ها به حکم ریاست جمهوری افغانستان بخشیده شد

مسئولان نهاد ملی ژورنالیستان افغانستان می‌گویند که به فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی جرایم رسانه‌ها بخشیده شده اما قرضداری‌های شان را باید به حکومت بپردازند.   «فهیم دشتی» رئیس نهاد ملی ژورنالیستان افغانستان...