از روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در هرات تجلیل به عمل آمد

از روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در هرات تجلیل به عمل آمد

از روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران و رسانه‌ها صبح امروز از سوی کمیته مصئونیت خبرنگاران طی نشستی با حضور فعالان خبرنگاری و رسانه‌یی در هرات تجلیل به عمل آمد.   مسئولان در کمیته مصئونیت خبرنگاران حوزه غرب...