بیش از ۱۵۰۰ تن به ظن انجام جرایم جنایی طی هشت ماه در هرات بازداشت شدند

بیش از ۱۵۰۰ تن به ظن انجام جرایم جنایی طی هشت ماه در هرات بازداشت شدند

بیش از ۱۵۰۰ تن از افراد  تبهکار به ظن انجام جرایم جنایی توسط پولیس در ولایت هرات بازداشت شده اند.   سید احمد محمدی، سرپرست بخش مطبوعاتی فرماندهی پولیس هرات می‌گوید: ۱۸۲۲ تن طی هشت ماه اول سال جاری توسط نیروهای پولیس...