جراحت ۷۶ نفر به دلیل حوادث ترافیکی در هرات

جراحت ۷۶ نفر به دلیل حوادث ترافیکی در هرات

منابع در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند که طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۶ نفر در اثر رویدادهای ترافیکی و ۳۴ نفر دیگر در اثر رویدادهای مختلف مجروح و به این مرکز درمانی منتقل شده اند. «محمد رفیق شیرزی» سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات به...