نوشته هایی با برچسب "جرائم جنایی"

پولیس هرات ۶۵۰ تن را به ظن جرائم جنایی بازداشت کرده است

پولیس هرات ۶۵۰ تن را به ظن جرائم جنایی بازداشت کرده است

پولیس هرات، ۶۵۰ تن را به ظن جرائم جنایی از آغاز سال جاری تاکنون، بازداشت کرده است. شاه محمود قادری، آمر امنیت فرماندهی پولیس هرات در یک کنفرانس خبری گفته است که از این میان ۳۰ تن از این افراد، در جریان ده روز اخیر بازداشت...

میزان جرائم جنایی در هرات نسبت به سال پار افزایش یافته است

میزان جرائم جنایی در هرات نسبت به سال پار افزایش یافته است

مسئولان در اداره دادستانی هرات گفته‌اند که در ۱۱ ماه سال جاری، پرونده بیش از ۱۸۲۵ مورد از جرائم جنایی به این اداره مواصلت ورزیده است. این در حالی است که در زمان مشابه در سال پار، ۱۷۹۳ پرونده از موارد مختلف جرائم جنایی در...