جذب بیش از ۴ هزار دانشجو جدید به دانشگاه هرات

جذب بیش از ۴ هزار دانشجو جدید به دانشگاه هرات

امسال نزدیک ۱۴۶ هزار تن در سطح کشور پس از سپری نمودن امتحان رقابتی کانکور جذب موسسات تحصیلات عالی دولتی، خصوصی و نیمه عالی شدند. از مجموع این امار ۴ هزار ۶۲۵ متقاضی کانکور جذب دانشگاه هرات شدند که از این میان بیش از ۵۰...